Παρασκευή 27 Μαρτίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δημοκρίτου 1, τηλ. 25310-71006.
  • Γ. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

ΝΟΥΡΗ ΟΓΛΟΥ, Λ. Ηρώων 18, τηλ. 25310-37384.