Τετάρτη 18 Μαρτίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αποστόλου Σούζου 14, τηλ. 25310-29572.
  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Μ. ΓΟΥΛΑ, Βενιζέλου 29, τηλ. 25313-06840.