Τετάρτη 11 Μαρτίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Α. ΚΡΑΪΟΓΛΟΥ, Θησέως 2, τηλ. 25310-36966.
  • Χ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Ι. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.