Τετάρτη 4 Μαρτίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Γ. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.
  • ΙΣΜΑΗΛ ΑΪΣΕ, Φιλιππουπόλεως 16, τηλ. 25310-83684.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Κ. ΚΑΛΟΥΔΗ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.