Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Α. ΜΠΑΝΙΩΤΟΥ, Ιωαννίνων 36, τηλ. 25310-24707.
  • Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, Σοφίας Βέμπο 15, τηλ. 25310-37600.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Α. ΤΣΙΡΛΙΑΓΚΟΥ, Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλ. 25310-20004.