Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.
  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΪΣΗΝ, Πύργου & Άρδα 11, τηλ. 25310-32360.