Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 15:00

  • Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Σ. Κρητών 19, τηλ. 25310-26200.
  • Ι. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.
  • ΒΕΛΗ ΦΕΪΜ, Ιωαννίνων 78, τηλ. 25310-20784.
  • Σ. ΜΩΙΔΟΥ, Δημ. Αγοράς 33-34, τηλ. 25310-83958.

Από 15:00 έως 20:00

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25313-26679.

Από 15:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Ζ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΟΓΛΟΥ, Μπιζανίου 27, τηλ. 2531-555050.