Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανδρούτσου 41, τηλ. 25310-29717.
  • Μ. ΣΙΦΑΛΕΡΑ, 14ης Μαΐου 24, τηλ. 25314-00676.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΙΣΜΑΗΛ ΑΪΣΕ, Φιλιππουπόλεως 16, τηλ. 25310-83684.