Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΓΟΥΛΑ, Βενιζέλου 29, τηλ. 25313-06840.
  • Γ. ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, πλ. Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 37, τηλ. 25310-73372.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.