Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Ι. ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ, Κ. Μοσκώβ 14, τηλ. 25310-80028.
  • ΝΟΥΡΗ ΟΓΛΟΥ, Λ. Ηρώων 18, τηλ. 25310-37384.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Β. ΚΟΝΤΟΥ, Σισμάνογλου 52, τηλ. 25310-27189.