Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Η. ΧΑΛΓΙΑΝΝΗ, Πλατεία Ειρήνης 12, τηλ. 25310-23758.
  • Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Σοφίας Βέμπο 15, τηλ. 25310-37600.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Γ. ΓΚΑΝΤΗ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.