Σάββατο 1 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 15:00

  • ΓΚΕΒΕΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ, Μάνεση 6, τηλ. 25310-33350.
  • Σ. ΖΟΥΜΑ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.
  • Ν. ΓΕΡΑΡΔΗ, Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλ. 25310-20004.
  • Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.

Από 15:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.