Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Δ. ΜΗΤΣΙΟΥ, Σισμάνογλου 13, τηλ. 25310-84484
  • ΜΟΥΡΤΕΖΑ ΝΕΣΕ, Φιλιππουπόλεως 99, τηλ. 25310-29444.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Κ. ΚΑΛΟΥΔΗ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.