Σάββατο 25 Ιανουαρίου

Από 08:00 έως 15:00

  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.
  • Π. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Δημοκρίτου 20, τηλ. 25310-37800.
  • Κ. ΚΑΛΟΥΔΗ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.
  • ΜΠΑΜΠΑ ΕΜΙΝ, Λ. Ηρώων 97, τηλ. 25310-24450.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΧΑΛΛΗΛ ΦΕΡΙΣΤΕ, Μ. Αλεξάνδρου 51, τηλ. 25310-37333.