Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Κ. ΣΙΩΤΗ, Δ. Μπλέτσα 47, τηλ. 25310-24656.
  • ΝΟΥΡΗ ΟΓΛΟΥ, Λ. Ηρώων 18, τηλ. 25310-37384.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Σ. ΖΟΥΜΑ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.