Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΕΣΑΓΙΑΝ, Αίνου 7,τηλ. 25310-32648.
  • Χ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΒΕΛΗ ΦΕΪΜ, Ιωαννίνων 78, τηλ. 25310-20784.