Κυριακή 12 Ιανουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΣΙΦΑΛΕΡΑ, 14ης Μαΐου 24,τηλ. 25314-00676.
  • Α. ΚΡΑΪΟΓΛΟΥ, Θησέως 2, τηλ. 25310-36966.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Ι. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.