Παρασκευή 3 Ιανουαρίου

Από τις 08:00 έως τις 20:00

  • Κ. ΚΑΡΡΑΣ, Δημοκρίτου 33, 25310-35556.
  • Μ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Υψηλάντου 28, τηλ. 25310-22039.

Από τις 20:00 έως τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιανουαρίου

  • Χ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.