Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
Από 08:00 έως 20:00
  • Π. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Δημοκρίτου 20, τηλ. 25310-37800.
  • Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αποστόλου Σούζου 14, τηλ. 25310-29572.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • Κ. ΣΙΩΤΗ, Δ. Μπλέτσα 47, τηλ. 25310-24656.