Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Από 08:00 έως 15:00
  • Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Συντάγματος Κρητών 19, τηλ. 25310-26200.
  • Α. ΤΣΙΡΛΙΑΓΚΟΥ, Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλ. 25310-20004.
  • Μ. ΕΣΑΓΙΑΝ, Αίνου 7, τηλ. 25310-32648.
  • Δ. ΜΗΤΣΙΟΥ, Σισμάνογλου 13, τηλ. 25310-84484.
Από 15:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • Η. ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πλατεία Ειρήνης 12, τηλ. 25310-23758.