Κυριακή 20 Ιουνίου
Από 08:00 έως 20:00
  • Α. ΤΣΙΡΛΙΑΓΚΟΥ, Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλ. 25310-20004.
  • Α. ΜΠΑΝΙΩΤΟΥ, Ιωαννίνων 36, τηλ. 25310-24707.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΪΣΗΝ, Πύργου & Άρδα 11, τηλ. 25310-32360.