Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Από 08:00 έως 20:00

  • Γ. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.

  • Θ. ΙΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, Λεωφ. Ηρώων 5, τηλ. 25310-28932.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Στ. Κυριακίδη 4, τηλ. 25310-35776.