Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Συντάγματος Κρητών 19, τηλ. 25310-26200.
  • Ι. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Στ. Κυριακίδη 4, τηλ. 25310-35776.