Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Από 08:00 έως 20:00
  • Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αποστόλου Σούζου 14, τηλ. 25310-29572.
  • Σ. ΜΩΙΔΟΥ, Δημοτικής Αγοράς 33-34, τηλ. 25310-83958.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • Μ. ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, Χαριλάου Τρικούπη 61, τηλ. 25310-82840/1.