Κυριακή της Ορθοδοξίας 13 Μαρτίου 2022

Από 08:00 έως 20:00
  • Ο. ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, Χαρ. Τρικούπη 61, τηλ. 25310-82841.
  • ΝΟΥΡΗ ΟΓΛΟΥ, Λεωφ. Ηρώων 18, τηλ. 25310-37384.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • Ι. ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ, Κ. Μοσκώβ 14, τηλ. 25310-80028.