Παρασκευή 24 Ιουνίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Γ. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφοκλέους Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.

  • Κ. ΣΙΩΤΗ, Δ. Μπλέτσα 47, τηλ. 25310-24656.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.