Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Α. ΤΣΙΤΣΙΟΣ, Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλ. 25310-22785.

  • Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.