Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Από 08:00 έως 20:00

  • ΜΟΥΡΤΕΖΑ ΝΕΣΕ, Φιλιππουπόλεως 99, τηλ. 25310-29444.

  • Γ. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφοκλέους Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.