Δευτέρα 15 Ιουνίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανδρούτσου 41, τηλ. 25310-29717.

  • Π. ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ, Ηροδότου 7, τηλ. 25310-23444.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Η. ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πλατεία Ειρήνης 12, τηλ. 25310-23758.