Κυριακή 14 Ιουνίου

Από 08:00 έως 20:00

  • ΧΑΣΗΜ ΦΑΧΡΕΤΙΝ, Χαριλάου Τρικούπη, τηλ. 25310-37447.

  • Σ. ΖΟΥΜΑ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.