Σάββατο 13 Ιουνίου

Από 08:00 έως 15:00

  • Κ. ΚΑΡΡΑΣ, Δημοκρίτου 33, τηλ. 25310-35556.

  • Δ. ΡΩΣΣΙΔΗΣ, Λεωφόρο Ηρώων 4, τηλ. 25310-21513.

  • Μ. ΓΟΥΛΑ, Βενιζέλου 29, τηλ. 25313-06840.

  • Δ. ΜΗΤΣΙΔΟΥ, Σισμάνογλου 13, 25310-84484.

Από 15:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Α. ΤΣΙΤΣΙΟΣ, Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλ. 25310-22785.