Παρασκευή 12 Ιουνίου
Από 08:00 έως 20:00
  • Θ. ΙΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, Λεωφόρο Ηρώων 5, τηλ. 25310-28932.
  • Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, Σοφίας Βέμπο 15, 25310-37600.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • Β. ΚΟΝΤΟΥ, Σισμάνογλου 52, τηλ. 25310-27189.