Τετάρτη 10 Ιουνίου
Από 08:00 έως 20:00
  • Π. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Δημοκρίτου 20, τηλ. 25310-37800.
  • Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αποστόλου Σούζου 14, 25310-29572.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • Γ. ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πλ. Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 37, τηλ. 25310-73372.