Σάββατο 6 Ιουνίου

Από 08:00 έως 15:00

  • Α. ΜΠΑΝΙΩΤΟΥ, Ιωαννίνων 36, τηλ. 25310-24707.

  • Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δημοκρίτου 1, τηλ. 25310-71006.

  • Κ. ΣΙΩΤΗ, Δημ. Μπλέτσα 47, τηλ. 25310-24656.

  • Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Συντάγματος Κρητών 19, 25310-26200.

Από 15:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.