Κυριακή 31 Μαΐου
Από 08:00 έως 20:00
  • Σ. ΖΟΥΜΑ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.
  • Σ. ΜΩΙΔΟΥ, Δημοτικής Αγοράς 33-34, τηλ. 25310-83958.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.