Δευτέρα 25 Μαΐου
Από 08:00 έως 20:00
  • Π. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Δημοκρίτου 20, τηλ. 25310-37800.
  • Κ. ΚΑΛΟΥΔΗ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.
Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί
  • ΝΟΥΡΗ ΟΓΛΟΥ, Λεωφόρο Ηρώων 18, τηλ. 25310-37384.