Δευτέρα 18 Μαΐου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΕΣΑΓΙΑΝ, Αίνου 7, τηλ. 25310-32648.
  • Θ. ΙΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, Λεωφ. Ηρώων 5, τηλ. 25310-28932.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Α. ΜΠΑΝΙΩΤΟΥ, Ιωαννίνων 36, τηλ. 25310-24707.