Κυριακή 17 Μαΐου

Από 08:00 έως 20:00

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.
  • Κ. ΚΑΡΡΑΣ, Δημοκρίτου 33, τηλ. 25310-35556.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΪΣΗΝ, Πύργου & Άρδα 11, τηλ. 25310-32360.