Σάββατο 16 Μαΐου

Από 08:00 έως 15:00

  • Κ. ΚΑΛΟΥΔΗ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.

  • Ι. ΖΩΤΟΥ, Νικολάου Ζωίδη 75, τηλ. 25310-36888.

  • ΑΓΙΑΝ ΙΜΠΡΑΧΗΜ, Αγχιάλου 9, 25310-22283.

  • Γ. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφοκλέους Κομνηνού 18, 25310-20221.

Από 15:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Α. ΤΣΙΤΣΙΟΣ, Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλ. 25310-22785.