Κυριακή 10 Μαΐου

Από 08:00 έως 20:00

  • Δ. ΡΩΣΣΙΔΗΣ, Λεωφ. Ηρώων 4, τηλ. 25310-21513.
  • Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δημοκρίτου 1, τηλ. 25310-71006.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΒΕΛΗ ΦΕΪΜ, Ιωαννίνων 78, τηλ. 25310-20784.