Σάββατο 9 Μαΐου

Από 08:00 έως 15:00

  • Α. ΚΡΑΪΟΛΟΥ, Θησέως 2, τηλ. 25310-36966.
  • Χ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.
  • Μ. ΓΟΥΛΑ, Βενιζέλου 29, τηλ. 25313-06840.
  • Γ. ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πλ. Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 37, τηλ. 25310-73372.

Από 15:00 έως 20:00

  • Α. ΤΣΙΡΛΙΑΓΚΟΥ, Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλ. 25310-20004.

Από 15:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Ι. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφοκλέως Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.