Τρίτη 5 Μαΐου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Συντάγματος Κρητών 19, τηλ. 25310-26200.

  • Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δημοκρίτου 1, τηλ. 25310-71006.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Συντάγματος Κρητών 19, τηλ. 25310-26200.