Παρασκευή 1 Μαΐου

Από 08:00 έως 20:00

  • ΜΟΥΡΤΕΖΑ ΝΕΣΕ, Φιλιππουπόλεως 99, τηλ. 25310-29444.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Π. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Δημοκρίτου 20, τηλ. 25310-37800.