Τετάρτη 29 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΤΖΙΒΑΡΑ, Λ. Ηρώων 67, τηλ. 25310-71799.
  • Δ. ΡΩΣΣΙΔΗΣ, Λ. Ηρώων 4, τηλ. 25310-21513.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Α. ΚΡΑΪΟΓΛΟΥ, Θησέως 2, τηλ. 25310-36966.