Δευτέρα 27 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Κ. ΚΑΛΟΥΔΗ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.
  • Κ. ΚΑΡΡΑΣ, Δημοκρίτου 33, τηλ. 25310-35556.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΕΣΑΓΙΑΝ Μ., Αίνου 7, τηλ. 25310-32648.