Κυριακή 26 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Β. ΚΟΝΤΟΥ, Σισμάνογλου 52, τηλ. 25310-27189.
  • ΜΟΥΡΤΕΖΑ ΝΕΣΕ, Φιλιππουπόλεως 99, τηλ. 25310-29444.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Η. ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πλατεία Ειρήνης 12, τηλ. 25310-23758.