Παρασκευή 24 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Γ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αποστόλου Σούζου 14, τηλ. 25310-29572.
  • Μ. ΓΟΥΛΑ, Βενιζέλου 29, τηλ. 25313-06840.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Ε. ΚΑΜΠΑ, Λαμψάκου & Λαμπουσιάδη, τηλ. 25310-85040.