Πέμπτη 23 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Παρασίου 1, τηλ. 25310-24050.
  • Μ. ΕΣΑΓΙΑΝ, Αίνου 7, τηλ. 25310-32648.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Παρασίου 1, τηλ. 25310-24050.