Τρίτη 21 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Ι. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.
  • Σ. ΖΟΥΜΑ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Ι. ΓΚΑΝΤΗΣ, Σοφ. Κομνηνού 18, τηλ. 25310-20221.