Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.
  • Ν. ΓΕΡΑΡΔΗ, Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλ. 25310-20004.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.