Οκτώ τον αριθμό, θα είναι τα Εξεταστικά Κέντρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική ΚΥΑ, με θέμα “Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020”.
Συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά Κέντρα για τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι:
  • 1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής
  • 2ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής
  • 3ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής
  • Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής
  • ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών
  • ΓΕ.Λ. Ξυλαγανής
  • ΓΕ.Λ. Ιάσμου
  • 1ο ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής
Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια αρχίζουν στις 15 Ιουνίου με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), και για τα Επαγγελματικά στις 16 Ιουνίου με το μάθημα Νέα Ελληνικά (Γενικής Παιδείας).