Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων–Πάσχα και Επιδόματος Αδείας παρελθούσης διετίας, σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.

Εν όψει του θετικού νομολογιακού περιβάλλοντος που δημιουργείται δικαστικά για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, και προκειμένου να διασφαλιστούν σοβαρές οικονομικές απαιτήσεις τους προ του κινδύνου αυτές να παραγραφούν (διετής παραγραφή των αξιώσεων κατά Δημοσίου), με βάση την παραπάνω θετική νομολογία, όσοι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί δεν έχουν προσφύγει δικαστικά για τη διετία 2019-2021, μπορούν να το πράξουν διεκδικώντας τα κομμένα Δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων και το Επίδομα Αδείας τους.

H αντίστοιχη διεκδίκηση των Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και Επιδόματος Αδείας για λογαριασμό χιλιάδων μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

*Ενημερωτικό σημείωμα του Δικηγορικού Γραφείου Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος, Αθήνα, Ακαδημίας 69, 210-3848258, 210-3847368, www.sintaxis.gr / Αγωγές  Αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών.