Εν όψει του οικονομικού πλήγματος που δέχτηκε η αγορά και κυρίως ο χώρος της εστίασης, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τα Σωματεία Ζυθεστιατόρων & Γαλακτοπολών, και Καφεπολών, Κομοτηνής, καταθέτουν τις δικές τους θέσεις και προτάσεις ανά Υπουργείο για τη στήριξη του κλάδου τους:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 1. Μείωση στο 6% του συντελεστή ΦΠΑ σε όλο τον Κλάδο από 1/6/20.
 2. Κατάργηση προκαταβολής φόρου 100% για το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019).
 3. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 4. Μείωση φορολογικών συντελεστών από 24% και 22% στο 20% για το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019).
 5. Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (ΚΥΑ) για την παραχώρηση αιγιαλού και δραστική μείωση των μισθωμάτων κατά 50% τουλάχιστον με ειδικότερες ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στην υγειονομική κρίση.
 6. Επιχορήγηση του Κλάδου με ποσοστό 5% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και όχι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ, για την επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 7. Καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού.
 8. Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης φορολογικών ταμειακών μηχανών έως 31/12/20.
 9. Αναστολή μέχρι 31/12/20 των ενήμερων ρυθμίσεων προς την ΑΑΔΕ με την ενσωμάτωση σε αυτήν των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης μέχρι 31/10/20 και έναρξη καταβολής τους ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής.
 10. Ειδικά μέτρα στήριξης για τις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις (πχ επιδότηση ενοικίου).
 11. Αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης των 12 ή 24 δόσεων σε 36 δόσεις.
 12. Καταβολή έκτακτου επιδόματος 800€ (αν και το ποσό είναι ελάχιστο) ανά κατάστημα και όχι ανά ΑΦΜ, μιας και πλήττονται συνεπείς επιχειρηματίες που επέλεξαν να έχουν το ίδιο ΑΦΜ σε διαφορετικές δραστηριότητες.
 13. Ένταξη και των επαγγελματιών στη μείωση κατά 40% για το ενοίκιο πρώτης κατοικίας.
 14. Επιδότηση του συνόλου των λογαριασμών ΔΕΚΟ για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας και από τη λήξη του Lockdown επιδότηση 40% έως και 31/12/2020.
 15. Αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος της χρονιάς.
 16. Μείωση 50% στα τραπεζικά έξοδα συναλλαγών
 17. Αποδέσμευση της ασφαλιστικής υποχρέωσης από όλα τα επαγγελματικά ακίνητα.
 18. Απαλλαγή από την υποχρέωση για καταβολή αντιτίμου σε πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Άμεση ψήφιση νόμου για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα είσπραξης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και καθορισμός του αμοιβολογίου μέσα από συλλογική διαπραγμάτευση δημιουργών και επαγγελματιών.
 19. Θέσπιση ειδικού ταμείου “ανεργίας – αποζημίωσης” για τους επαγγελματίες που θα βάλουν οριστικό λουκέτο στις επιχειρήσεις τους εξαιτίας του κορονοϊού.
 20. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ενταχθεί σε καραντίνα λόγω κρούσματος κορονοϊού, να ισχύουν αυτόματα τα ευεργετικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 1. Χαμηλότοκα δάνεια στις επιχειρήσεις του Κλάδου στο 25% του κύκλου εργασιών (έτος αναφοράς 2019) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά 80% 7ετούς διάρκειας με 12μηνης περιόδου χάριτος και επιδοτούμενο επιτόκιο από το ΤΕΠΙΧ.
 2. Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας με χρηματοδοτικά εργαλεία για μικροπιστώσεις.
 3. Επέκταση του μέτρου για την επιδότηση των τόκων για τα υφιστάμενα δάνεια για περίοδο 12 μηνών.
 4. Επιταγές. Χαμηλότοκα δάνεια στους εκδότες των επιταγών με δέσμευση στο λογαριασμό όψεως του ποσού για εξόφληση των επιταγών (αποφεύγεται έτσι η διαδικασία ντόμινο και οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία).
 5. Ενοίκια. Επιδότηση του ενοικίου κατά 100% κατά την περίοδο που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και μετά την επαναλειτουργία καταβολή του 60% με επιδότηση κατά 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 6. Ένταξη του Κλάδου της εστίασης στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.
 7. Παράταση της λήξης των δανείων για ισόχρονο της περιόδου χάριτος.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 1. Οι επιχειρήσεις του Κλάδου με την επαναλειτουργία τους, θα υποχρεωθούν, λόγω περιορισμού της δυναμικότητάς τους (υγειονομικά) αλλά και του κύκλου εργασιών τους, να μειώσουν αρχικά, το χρόνο εργασίας του προσωπικού με ευέλικτες μορφές εργασίας (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής).
 2. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για την κάλυψη του εισοδήματός τους, με επιδότησή τους.
 3. Επιδότηση κατά 50% του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων του Κλάδου μέχρι 31/12/20.
 4. Η επιδότηση δεν πρέπει να στερεί από τις επιχειρήσεις την δυνατότητα της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας (πχ από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής).
 5. Επιδότηση των εποχιακά εργαζομένων στις επιχειρήσεις του Κλάδου από 1/4/20 μέχρι την επαναπρόσληψή τους ή καθ΄ όλη την περίοδο (θερινή) αν δεν επαναπροσληφθούν.
 6. Αύξηση των δόσεων της πάγια ρύθμισης των 12 δόσεων σε 36 δόσεις.
 7. Το Δώρο Πάσχα να καταβληθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “SURE”.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΕΔΕ
 1. Τέλη καταλήψεως κοινόχρηστων χώρων. Η πρόβλεψη της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου και της ΠΝΠ της 20ς Μαρτίου για την απαλλαγή των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.
 2. Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και μέχρι 31/12/20 να μειωθούν κατά 50%.
 3. Να δοθεί η δυνατότητα από τους ΟΤΑ παραχώρησης επιπλέον χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, λόγω των υγειονομικών υποχρεώσεων στην ανάπτυξή τους, όπου υπάρχει η δυνατότητα.
 4. Μείωση κατά 40% των μισθωμάτων εγκαταστάσεων που μισθώνονται από τους ΟΤΑ σε επιχειρήσεις.
 5. Μείωση κατά 50% των μισθωμάτων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον αιγιαλό (περιπτώσεις που οι μισθώσεις γίνονται από τους ΟΤΑ).
 6. Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ που θα δημιουργηθούν λόγω της υγειονομικής κρίσης που θα δημιουργηθούν μέχρι 31/12/20 (δημοτικά τέλη, τέλη ύδρευσης κτλ ).
 7. Απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 31/12/20.