Ντόμινο αυξήσεων σε 24 επιδόματα επιφέρει η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, όλο το πλέγμα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, έχει ως εξής:

 • Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Φεβρουαρίου 2019

Κατώτατος μισθός μέχρι 31.1.2019

-Υπάλληλοι: 586,08 €

-Εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιο): 26,18 €

Κατώτατος μισθός από 1.2.2019

-Υπάλληλοι: 650 €

-Εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιο): 29,04 €

 • Κατάργηση του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού και του υποκατώτατου ημερομισθίου για τους νέους έως 25 ετών. Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και το νέο αυξημένο κατώτατο ημερομίσθιο θα ισχύσουν από 1η Φεβρουαρίου χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών μέχρι 31.1.2019

-Υπάλληλοι: 510,95 €

-Εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιο): 22,83 €

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών από 1.2.2019

-Υπάλληλοι: 650 €

-Εργατοτεχνίτες (ημερομίσθιο): 29,04 €

 • Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται και οι διαμορφωμένες τριετίες ως εξής:
Υπάλληλοι

 

Χωρίς τριετία 1 τριετία 2 τριετίες 3 τριετίες
Κατώτατος μισθός μέχρι 31.01.2019 586,08€ 644,69€ 703,29€ 761,91€
Κατώτατος μισθός από 01.02.2019 650,00€ 715,00€ 780,00€ 845,00€

 

Εργατοτεχνίτες

 

Χωρίς τριετία 1 τριετία 2 τριετίες 3 τριετίες 4 τριετίες 5 τριετίες 6 τριετίες
Κατώτατο ημερομίσθιο μέχρι 31.01.2019 26,18 € 27,49 € 28,80 € 30,11 € 31,42 € 32,73 € 34,03 €
Κατώτατο ημερομίσθιο από 01.02.2019 29,04€ 30,49€ 31,94€ 33,40€ 34,85€ 36,30€ 37,75€

 

 • Αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό:
 1. τακτικής επιδότησης ανεργίας.
 2. επίσχεσης εργασίας.
 3. μακροχρόνια ανέργων.
 4. ειδικό εποχικό.
 5. ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας.
 6. ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
 7. ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας.
 8. αφερεγγυότητας του εργοδότη.
 9. διαθεσιμότητας.
 10. παροχή προστασίας της μητρότητας.
 11. μαθητείας.
 12. ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ.
 13. πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης.
 14. ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων.
 15. ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών.
 16. επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών.
 17. επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων.
 18. επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών.
 19. επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών.
 20. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
 21. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ.
 22. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ.
 23. άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι.
 24. προγράμματα απασχόλησης.