Στις 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ, στα δικαιούχα ερασιτεχνικά σωματεία, βάσει της Κοινής Απόφασης (ΦεΚ Β’, 5462/10-12-2020) του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

“Η Κυβέρνηση συνεπής στις εξαγγελίες της, στηρίζει έμπρακτα και επιχορηγεί απ’ ευθείας, για πρώτη φορά έπειτα από δώδεκα χρόνια, το κύτταρο του ερασιτεχνικού μας αθλητισμού, τα αθλητικά σωματεία της χώρας”, τονίζει ο Λ. Αυγενάκης.

Ο αναλυτικός κατάλογος (https://www.gga.gov.gr/images/enisxisi-ana-somateio.pdf) για κάθε ένα σωματείο με τα αθλήματα που καλλιεργεί και το ποσό που θα εισπράξει, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ (https://gga.gov.gr/mitroo), “σε εφαρμογή της απόλυτης διαφάνειας”, υπογραμμίζει ο Υφυπουργός Αθλητισμού.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχα της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι εκείνα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που:

 • ολοκλήρωσαν την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.
 • καλλιεργούν ένα ή περισσότερα αθλήματα για τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση.
 • δήλωσαν τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν.

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:

 • 2.500 ευρώ για όσα σωματεία καλλιεργούν ένα άθλημα.
 • Προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για όσα σωματεία καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα.

Ως και τις 10 Δεκεμβρίου (α’ φάση πληρωμών), πληρούσαν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της ΚΥΑ – ολοκληρωμένη αίτηση και έλεγχος για Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ανά άθλημα – 3.408 σωματεία στα οποία διανέμονται 9.672.000 ευρώ.

Από τα 3.408 δικαιούχα σωματεία ως τις 10/12/2020:

 • 780 καλλιεργούν μόνο ένα άθλημα και επιχορηγούνται με 2.500 ευρώ.
 • 404 καλλιεργούν δύο αθλήματα και επιχορηγούνται με 3.500 ευρώ.
 • 113 καλλιεργούν τρία αθλήματα και επιχορηγούνται με 4.500 ευρώ.
 • 51 καλλιεργούν τέσσερα αθλήματα και επιχορηγούνται με 5.500 ευρώ.
 • 26 καλλιεργούν πέντε αθλήματα και επιχορηγούνται με 6.500 ευρώ.
 • 9 καλλιεργούν έξι αθλήματα και επιχορηγούνται με 7.500 ευρώ.
 • 9 καλλιεργούν επτά αθλήματα και επιχορηγούνται με 8.500 ευρώ.
 • 3 καλλιεργούν οκτώ αθλήματα και επιχορηγούνται με 9.500 ευρώ.
 • 2 καλλιεργούν εννέα αθλήματα και επιχορηγούνται με 10.500 ευρώ.
 • 3 καλλιεργούν δέκα αθλήματα και επιχορηγούνται με 11.500 ευρώ.
 • 1 καλλιεργεί έντεκα αθλήματα και επιχορηγείται με 12.500 ευρώ.
 • 1 καλλιεργεί δώδεκα αθλήματα και επιχορηγείται με 13.500 ευρώ.
 • 1 καλλιεργεί δεκατρία αθλήματα και επιχορηγείται με 14.500 ευρώ.
 • 1 καλλιεργεί δεκατέσσερα αθλήματα και επιχορηγείται με 15.500 ευρώ.
 • 4 καλλιεργούν δεκαπέντε αθλήματα και επιχορηγούνται με 16.500 ευρώ.

«Πρωταθλητές» σε καλλιεργούμενα αθλήματα – με 15 – είναι τα σωματεία Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΧΑΝΘ.

Από τη Ροδόπη πληρούν τις προϋποθέσεις και επιχορηγούνται συνολικά είκοσι ένα σωματεία που καλλιεργούν 27 αθλήματα:

Για όσα σωματεία δεν είχαν ως τις 10/12/2020 ολοκληρώσει τις αιτήσεις τους ή δεν είχε ακόμα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ανά άθλημα που καλλιεργούν, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί μετά τις 22 Ιανουαρίου 2021.